Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại

I.    Thẩm quyền giải quyết:

 

Sở Công Thương trực thuộc tỉnh/thành phố hoặc Cục xúc tiến Thượng mại - Bộ Công thương

 

II.   Thời gian tiếp nhận và trả kết quá

 

1.   Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

 

2.   Giờ trong ngày: 8h00 đến 11h30; 13h30 đến 17h00

 

3.   Thời gian: 

 

Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại; Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại.

 

Chúng tôi hiểu khách hàng luôn mong muốn làm việc với các đơn vị tư vấn dẫn đầu, Do đó, SPVN luôn hướng đến một phong cách làm việc Khoa học - Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Hãy lựa chọn và so sánh!

 

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SPVN hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 

Mọi thắc mắc xin Quý vị vui lòng liên hệ đến Công ty Luật SPVN để được giải đáp.

 

Người phụ trách: Nguyễn Văn Phi

 

Mobile: 0906.173.989

 

Tel: 04. 62852839; 04. 39954438

 

Email: phi.nguyen@spvn.vn

 Trình tự thực hiện:

 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

 

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

 

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Chúng tôi hiểu khách hàng luôn mong muốn làm việc với các đơn vị tư vấn dẫn đầu, Do đó, SPVN luôn hướng đến một phong cách làm việc Khoa học - Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Hãy lựa chọn và so sánh!

 

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SPVN hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

I. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

 

1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi  thực hiện khuyến mại.

 

2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

 

a) Tên chương trình khuyến mại;

 

b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

 

c) Hình thức khuyến mại;

 

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

 

đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

 

e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;

 

g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

 

3. Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

 

a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

 

b) Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

 

II. Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

 

1. Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi quy định phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền sau đây:

 

a) Sở Công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 

b) Bộ Công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

 

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

 

a) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại  bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

 

b) Thể lệ chương trình khuyến mại;

 

c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

 

d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

 

đ) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

 

e) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). 

 

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 

4. Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại phải bao gồm các nội dung sau đây:

 

a) Tên chương trình khuyến mại;

 

b) Hình thức khuyến mại;

 

c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại;

 

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

 

đ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; tổng trị giá giải thưởng;

 

e) Thời gian khuyến mại;

 

g) Địa bàn tổ chức khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

 

h) Xử lý giải thưởng tồn đọng;

 

i) Thể lệ chương trình khuyến mại;

 

k) Các nghĩa vụ khác của thương nhân thực hiện khuyến mại.

 

Chúng tôi hiểu khách hàng luôn mong muốn làm việc với các đơn vị tư vấn dẫn đầu, Do đó, SPVN luôn hướng đến một phong cách làm việc Khoa học - Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Hãy lựa chọn và so sánh!

 

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SPVN hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 

Mọi thắc mắc xin Quý vị vui lòng liên hệ đến Công ty Luật SPVN để được giải đáp.

 

Người phụ trách: Nguyễn Văn Phi

 

Mobile: 0906.173.989

 

Tel: 04. 62852839; 04. 39954438

 

Email: phi.nguyen@spvn.vn

Số lượng hồ sơ: 02 Bộ

 

Chúng tôi hiểu khách hàng luôn mong muốn làm việc với các đơn vị tư vấn dẫn đầu, Do đó, SPVN luôn hướng đến một phong cách làm việc Khoa học - Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Hãy lựa chọn và so sánh!

 

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SPVN hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Tổng đài 19006557
Tư vấn Giấy phép
Tư vấn Doanh nghiệp - Đầu tư
Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Thống kê Website

Truy cập: 1,734,638

Trực tuyến: 21

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Thiết kế Website
 • BKIS
 • BKAV
 • Công ty GTF Việt Nam
 • CTCP ĐTXD Bảo Khánh
 • CTCP TT&CNTT THẦN TỐC
 • Sungbro Enterprise
 • HTC GROUP
 • BĐS HOÀN NHẬT MINH
 • CTY CP DVTM&CN M-PAY
 • CTY CP KDDV HÀ ĐÔ
 • IMI HOLDING
 • TCT DỆT MAY HÀ NỘI
 • CTCP SÔNG ĐÀ 207
 • PHÚC THANH GROUP
 • CTCP ĐTPTCN TRÍ NAM
 • CTCP PHÁT TRIỂN VICATO
 • vinagame Group
 • Công ty TNHH Nhà vui Miền Bắc
 • Kloon Vietnam., Co LTD